آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

ماشينهاي الكتروشيميايي ECM

 شبيه‌سازي ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM)

چكيده

در اين پژوهش به مدلسازي روند ماشينكاري الكتروشيميايي (Electro Chemical Machining)، که يکي از روشهاي غير سنتي و جديد ماشينکاري مي‌باشد، پرداخته مي‌شود. هدف از شبيه‌سازي اين فرآيند کاهش هزينه‌هاي مربوط به مدلسازي و ساخت قالب‌هاي ماشينکاري، زمان و غيره مي‌باشد. در اين راستا، با بکارگيري رويکرد قدرتمند گسسته‌سازي با روش اجزاء محدود، مدلسازي انجام گرفته و معادلات حاکم بر فرآيند حل ‌شده و فرسايش در هر گام زمانی برآورد می‌گردد. دستاوردها نشان از توانايي بسيار بالاي اين رويکرد در بازآفريني رايانه‌اي اين فرآيند دارد. دستاوردها، با ماشينکاری رايانه‌ای پره توربين نشان داده شده است.

 محدود- ECM

مقدمه :
ماشينكاري الكتروشيميايي که گاهی اوقات با نام برشکاری کاتدی نيز از آن ياد می‌شود يکی از روشهای اخير ماشينکاری، با توانايي بالا برای استفاده، می‌باشد. پايه و اساس فرآيند جديد نمی‌باشد اما کاربرد فرآيند بعنوان يک ابزار فلزکاری بديع می‌باشد. گسترش وسيع اين فرآيند را می‌توان در راستای نياز به ماشينکاری مواد سفت و سخت، افزايش يافتن هزينه تلاش و کوشش دستی و نياز به پيکربنديهای ماشينکاری فرآتر از توانايی ماشينکاريهای مرسوم جستجو کرد.

يکی از برتريهای توانمند ECM در ماشينکاری سطح‌های هندسی پيچيده سه بعدی می‌باشد، بگونه‌ای که اثر ابزار برش بر روی قطعه کار باقی نمی‌ماند. عمر زياد ابزار کار از ويژگيهای بارز اين روش می‌باشد، بطوريکه می‌توان قطعات خيلی زيادی را تنها با يک سری قالب ساخت. ماشينکاری فلزات و آلياژها، بدون توجه مقاومت و سختی آنها، از ديگر تواناييهای قابل بيان اين روش می‌باشد. هرچند اين تواناييها را می‌توان مشترک با روش Electric Discharge Machining, EDM يافت اما سطح ماشينکاری شده عاری از تنش و پرداخت سطح بسيار بالا (5 ميکرون) جذابيتهای اضافی اين روش می‌باشد، ]1[. ناگفته نماند که نرخ ماشينکاری مواد سخت با ECM، در مقايسه با روشهای مرسوم بيشتر است.

كاربردهاي عملي ماشينكاري الكتروشيميايي به تنهايي براي برداشت فلز از يك سطح بكار نمي‌رود بلكه مي‌تواند براي پروفيل كردن يك قطعه نيز مورد استفاده قرار گيرد. بيشتر، پره‌های توربين گاز و بخار با اين روش ماشينکاری می‌شوند و اين تلاش نيز مدل‌سازی نمونه اي از اين قطعات را نشان می‌دهد.

تعداد صفحات : ۳۹
سطح : کاردانی - کارشناسی
قیمت : ۴۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

تأثیر نیتریت سدیم در رنگرزی پشم

فهرست مطالب

 • فصل اول : ساختمان پشم
 • مقدمه
 • ساختمان شیمیایی پشم
 • ترکیب اسید آمینه در پشم
 • ترتیب اسید آمینه های موجود در پشم
 • پیوندهای عرضی کوالانتی
 • پیوندهای غیر کوالانتی
 • ساختمانهای پروتئینهای پشم
 • چربیهای پشم
 • ساختمان ظاهری پشم
 • کوتکیل و سطح الیاف
 • اپی کوتیکل و واکنش آلردن
 • اپی کوتیکل و سطح هیدروفوربیک (غیرآبدوست) پشم
 • اگزوکوتیکل
 • ایندوکوتیکل
 • کورتکس
 • ساختمان میکروفیبریل / ماتریکس
 • سلول غشا کمپلکس
 • ترکیب سلول غشا کمپلکس
 • عامل پیوند دهنده درون سلولی
 • جز چربی سلول غشا کمپلکس
 • میزان سلول غشا کمپلکس در پشم
 • اختلاف بین سلول غشا کمپلکس در کوتیکل و کورتکس
 • سلول غشا کمپلکس و خواص پارچه
 • نقش ساختمان لیف در رنگرزی
 • مکانیزم رنگرزی پشم
 • تأثیر سطح لیف پشم در رنگرزی
 • رنگرزی پشم در درجه حرارت زیر نقطه جوش
 • فصل دوم
 • رنگرزی پشم با رنگزاهای گوگردی در مجاورت نیتریت سدیم
 • نمودارهای FTIR
 • نمودارهای مقاومت الیاف پشم بعد از آمین زدایی
 • فصل سوم: نتیجه گیری
 • منابع

تعداد صفحات : ۱۱۶
سطح : کارشناسی - کارشناسی ارشد
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان + ارسال رایگان در تهران
توجه : به علت بالا بودن  حجم فایل (۲۰ مگا بایت) تحویل فقط در تهران (رایگان) سایر شهرستانها با پست (رایگان)

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست کبالت بر پاية گاما الومينا در فرآيند فيشر-

پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی شیمی

چکيده: (فرمولها قابلیت نمایش در سایت را ندارند)

دراين تحقيق، بررسي روشهاي مختلف ساخت کاتاليست و همچنين بررسي افزودن ارتقاء دهنده هاي اکسيد زير کونيوم و اکسيد سريم با روش پيش تلقيح بر عملکرد و کارآيي کاتاليست صورت گرفته است. تاثير عوامل فوق در ميزان تبديل CO ، گزينش پذيري محصولات توليدي و مطالعات انتقال جرم بر روي کاتاليستهاي گرانول  بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که افزودن اکسيد زير کونيوم قابليت احياء شدن را افزايش مي دهد و تا حدودي گزينش پذيري متان و فعاليت کاتاليست را افزايش مي دهد، همچنين افزودن اکسيد سديم گزينش پذيري محصولات  را افزيش داده و ميزان تبديل CO نيز افزايش مي يابد. همچنين بهترين قطر کاتاليست و بهترين ربي خوراک براي ناديده گرفتن محدوديتهاي نفوذي مورد مطالعه قرار گرفته است.

پيشگفتار:

با توجه به منابع عظيم زغالسنگ و گاز طبيعي و کاهش منابع نفت خام و همچنين افزايش ارزش نفت خام و پر مصرف بودن سوختهاي مايع، نقش و اهميت سنتز فيشر- تروپش روزبه روز بيشتر مي شود. سنتز فيشر- تروپش که اصلي ترين مرحلة فرآيند  مي باشد، عبارت از توليد هيدروکربنهاي خطي از گاز سنتز، که گاز سنتز مخلوطي از CO و  است، مي باشد. منابع گاز سنتز، گاز طبيعي، زغالسنگ و توده هاي زيستي هستند. سنتز هيدروکربنها در اين فرآيند در حضور کاتاليستهاي آهن و کبالت انجام مي پذيرد که کاتاليست کبالت از فعالترين کاتاليستهاي مورد استفاده قرار گرفته مي باشد. در اين تحقيق به بررسي روشهاي ساخت کاتاليست کبالت بر پاية گاما آلومينا و تعيين ميزان تبديل CO و گزينش پذيري محصولات توليدي پرداخته ايم و از دو ارتقاء دهندة اکسيد زير کونيوم و اکسيد سريم استفاده کرده ايم.

فصل اول:

فرآيند GTL و فرآيند فيشر- تروپش، مکانيزم و کاتالستيهاي FTS

مقدمه

با توجه به منابع عظيم گاز طبيعي در جهان و افزايش بي رويه قيمت نفت خام و سوختهاي مايع و گران بودن هزينة انتقال سوختهاي مايع و گاز به بازارهاي مصرف که گاهاً مسافتهاي طولاني را شامل مي شود، تبديل گاز طبيعي به گاز سنتز و تيديل گاز سنتز به هيدروکربنهاي خطي به وسيلة سنتز فيشر- تروپش، يک فرآيند اميد بخش و از نظر اقتصادي موجه مي باشد، که علاوه بر توليد سوختها، مختلف، مواد شيميايي خاصي را نيز توليد مي کند که در صنعت نيازمند اين مواد هستيم.

فرآيند فيشر- تروپش(FTS)

توليد هيدروکربنهاي مايع از گاز سنتز  يک فرآيند اميد بخش و اقتصادي براي توليد مواد شيميايي و سوختها از توده هاي زيستي[1]، زغالسنگ و گاز طبيعي به شمار مي رود ....

تعداد صفحات : ۸۲

سطح : کارشناسی

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

گاز طبيعي

مقدمه :

ميليونها سال قبل، باقيمانده‌هاي گياهان و جانوران فاسد شدند و در لايه‌هاي ضخيم شكل گرفتند. اين مادة فاسد شده از گياهان و جانوران مادة آلي ناميده مي‌شود كه روزگاري زنده بودند. در طول زمان، گل و خاك به سنگريزه تغيير ماهيت مي‌يابند و مادة آلي را پوشانده و در زير سنگ محبوس مي‌كند. حرارت و فشار بعضي از اين مواد آلي را به ذغال و برخي ديگر را به نفت و برخي را به گاز طبيعي تبديل مي‌كند. محصول اصلي گاز طبيعي بصورت متان است كه گازي متشكل از يك اتم كربن و چهار اتم هيدروژن است.

قسمتی از عناوین :

 • چگونه گاز طبيعي كشف شد؟

 • چگونه گاز طبيعي را بدست مي‌آوريم؟

 • كاربرد گاز طبيعي

 • ترکیبات گاز طبیعی

 • گازهای ترش و شیرین ...

تعداد صفحات : ۲۳

سطح : کاردانی

قیمت : ۱۵۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

عمليات شيمي پليمرها (ماكرومولكول‌ها)

فهرست مطالب :

 • يشگفتار................................................................................
 • مقدمه .................................................................................
 • احتياط‌هاي لازم براي اجتناب از خطراتي احتمالي .....................................
 • بخش 1 ..................................................................................
 • 1-11 موادي كه در تهيه پليمرها بكار مي‌روند ..........................................
 • كاتاليزورها و آغازگرها ............................................................................
 • تخليص و نگهداري كاتاليزورها و آغازگرها .............................................
 • مونومرها ...................................................................................................
 • خالص كردن مونومرها .............................................................................
 • عوامل خشك كننده مناسب براي برخي از رده‌هاي مشترك مايعات آلي ....
 • حلال‌ها و گازها ..........................................................................................
 • رقيق‌كننده‌ها و حلال‌ها ..............................................................................
 • ناخالصي‌هاي هوا و آب ..............................................................................
 • گازهاي بي‌اثر ..........................................................................................
 • بازدارنده‌ها، كندكننده‌ها و متوقف‌كننده‌ها ...........................................
 • عوامل انتقال زنجير ....................................................................................
 • مواد افزوني ............................................................................................
 • 1-2- فنون پليمريزه كردن ....................................................
 • شرايط پليمريزه كردن ..............................................................................
 • رده‌بندي سيستم‌هاي پليمريزه كردن ........................................................
 • پليمريزه كردن همگن ..............................................................................
 • پليمريزه كردن ناهمگن ............................................................................
 • پليمريزه كردن ناهمگن ............................................................................
 • پليمريزه كردن به حالت تعليق ..................................................................
 • پليمريزه كردن در حالت رسوب كردن پليمر ...........................................
 • پليمريزه كردن در فصل مشترك دو فاز ...................................................
 • 1-3- روش‌هاي تهيه آغازگرها و كاتاليزورها ...........................
 • ساختمان كلني آغازگرهاي راديكالي .......................................................
 • روش تهيه آغازگر بنزونيل پراكسايد .........................................................
 • روش تهيه آغازگر تترالين هيدروپراكسايد ...............................................
 • روش تهيه بيس (لوروئيل) پراكسايد ..........................................................
 • روش تهيه ليتيم  آلومينيم تترادسيل ............................................................
 • تهيه محلول تيتانيم تتراكلريد ......................................................................
 • روش عمومي تهيه و عمليات با كاتاليزورها و پليمريزه كردن ....................
 • تهيه كاتاليزور نفتالين سديم با نفتالين ليتيم (و يا دي فنيل ليتيم و يا سديم)
 • ارزش اسيدي ............................................................................................
 • بخش 2 .................................................................................
 • روش‌هاي تهيه مرنومرها و پليمريزه كردن آنها ........................................
 • روش‌هاي تهيه مونومر استايرين و مشتقات نيتره آن ..................................
 • تهيه مونومراستايرين از سيناميك اسيد به روش سنتز پركين ......................
 • روش تهيه m ـ نيترو استايرين ..................................................................
 • پليمريزه كردن مونومر استايرين ..............................................................
 • پليمريزه كردن به وسيله سديم و ليتيم فلزي ..............................................
 • پليمريزه كردن به وسيله پراكسيدها .........................................................
 • پليمريزه كردن به حال امولسيون به وسيله پرسولفات .................................
 • تهيه پلي استايرين بلورين ..........................................................................
 • تهيه كف يا اسفنج پلي‌استايرين .................................................................
 • آزمايش شناسايي پلي‌استايرين و ABS ........................................................
 • بررسي‌هاي بيناب‌‌نگاري توسط U.V (مونومر و پليمر) ...............................
 • طيف جذبي مونومر و پليمر استايرين (U.V) .............................................
 • تهيه پلي (استايرين ـ كو ـ دي وينيل بنزن) ـ كوپليمر ...........................
 • كوپلير پيوندي استايرين با فيلم پلي‌اتيلن ..................................................
 • كوپليريزه كردن استايرين با پلي (آلكين فومارات‌ها) به كمك آغازگرهاي ردوكس    
 • اندازه‌گيري گرمازدايي واكنش .............................................................
 • سولفونه كردن پلي (استايرين ـ كو ـ دي وينيل بنزن) ...........................
 • پليمريزاسيون كاتيوني  ـ متيل استايرين ................................................
 • پليمريزاسيون  ـ‌ متيل استايرين به وسيله فلزات قليايي ..........................
 • پليمريزاسيون كردن وينيل استات .............................................................
 • تهيه محلول پلي وينيل استات .......................................................................
 • پليمريزه كردن وينيل استات در ايزوپروپانول ..........................................
 • پليمريزه كردن وينيل استات به حال امولسيون ...........................................
 • هيدروليزپلي وينيل استات ..........................................................................
 • فيلم‌ها و الياف پلي وينيل الكل ...................................................................
 • تهيه الياف پلي وينيل الكل نامحلول در آب ................................................
 • آزمايش پلي وينيل استات و پلي‌وينيل الكل .................................................
 • طرز تهيه (پلي‌وينيل كلريد) .......................................................................
 • پليمريزه كردن وينيل كلريد (VCM) به وسيله اشعه ماوراء بنفش ............
 • پليمريزه كردن (VCM) در حلال .............................................................
 • پليمريزه كردن مونومر وينيل كلريد به وسيله آب اكسيژنه .......................
 • پليمريزاسيون بر روي توده مونومر ...........................................................
 • كلردار كردن P.V.C ............................................................................
 • كلرگيري از P.V.C ................................................................................
 • احياي PVC توسط ليتيم آلومينيم هيدريد ..................................................
 • آزمايش شناسايي PVC ..............................................................................
 • پلاستيفيان (نرم‌كننده) در فيلم PVC ........................................................
 • پليمريزاسيون وينيليدن كلريد ...................................................................
 • تهيه كوپلير وينيليدن كلريد و آكريلريل ...................................................
 • پليمريزاسيون كاتيوني ايزوبوتن ...............................................................
 • پلميريزاسيون وينيل كاربازول و آسنافتيلن ..................................................
 • پليمريزاسيون كاتيوني وينيل ايزوبوتيل اتر در درجه حرارت پايين ...........
 • تهيه وينيلن كربنات Vinylene Carbonate ...........................................
 • پليمريزاسيون وينيلن كربنات .....................................................................
 • پليمريزاسيون –N وينيل پيروليدون به وسيله آب اكسيژنه..........................
 • تهيه  ـ آليل ـ برومواتيل اتيل اتر ...................................................
 • 1 و 4- پنتادين ..........................................................................................
 • پليمريزاسيون اكسيد اتيلن ........................................................................
 • تهيه كاتاليزور استرونسيم كبالت فعال .......................................................
 • رزين‌هاي اپوكسي: ...................................................................................
 • تهيه رزين اپوكسي از گليسرين و اپي‌كلروهيدرين .................................
 • تهيه و پليمريزاسيون 4-1- اپوكسي سيكلوهكزان .....................................
 • تهيه رزين اپوكسي به كمك 3 و 2 ـ بيس (4- هيدروكسي فنيل) .............
 • پروپان (بيس فنل A) با گليسرين و اپي‌كلرهيدرين ...................................
 • رزين A .....................................................................................................
 • رزين B .....................................................................................................
 • پخت رزين‌هاي اپوكسي ............................................................................
 • پلي‌استرها: ................................................................................................
 • روش ساخت ترگال يا داكرون (پلي‌استر) .................................................
 • تهيه دي متيل ترفتالات (D.M.T) .............................................................
 • تهيه پلي‌اتيلن ترفتالات (ترگال يا داكرون) ..............................................
 • تهيه ترفتالوئيل كلريد ................................................................................
 • تهيه مالونيل دي كلريد .............................................................................
 • تهيه پلي 1 و 4- فنيلن آديپات ...................................................................
 • رزين‌هاي گليسروفتاليك و اولئوگليسروفتاليك يا رزين‌هاي آلكيد (رنگها و ورنيهاي پلاستيكي)  
 • تهيه پلي گليسريل فتالات ............................................................................
 • تهيه پلي گليسرول فتالات آلكيد كه به وسيله اسيدهاي چرب تغيير كرده‌اند     
 • تهيه روغن‌هاي خشك شونده پلي‌گليسرول ـ فتالات كه بوسيله روغن‌هاي چرب (فرآيند آلكوئوليز) تغيير يافته است ..............................................................................
 • تهيه آلكيدهاي روغن كتان به روش مونوگليسريد ....................................
 • تهيه روغن كتان خشك شونده آلكيله از روغن خشك شونده ......................
 • تهيه رزين گليكوفتاليك
 • آزمايش شناسايي رزين‌هاي آلكيد ..............................................................
 • آبيتيك اسيد ..............................................................................................
 • استري كردن روزن .................................................................................
 • تهيه روزن سخت آهكي .............................................................................
 • تهيه رزين پلي‌استر سير نشده ....................................................................
 • تهيه دي اتيلن گليكول مالئات ..................................................................
 • پليمريزه كردن دي اتيلن گليكول مالئات .................................................
 • كوپليمرهاي استرهاي مالئيك و پلي‌الكل‌ها ................................................
 • رزين پلي‌استر سير نشده ............................................................................
 • تهيه پلي استر بر مبناي پلي (اتيلن ـ اكسي دي اتيلن مالئات ـ فتالات ـ آديپات) و استيرن (استايرين) .......................................................................................................................
 • پليمريزاسيون متيل متاكريلات بر روي توده مونومر ..................................
 • پليمريزاسيون گليكول دي متاكريلات .......................................................
 • پليمريزاسيون پلي (متيل متاكريلات) ...........................................................
 • ساخت نايلون 6 يا پرلون L- .......................................................................
 • تهيه مونومو كاپرولاكتام (از سيكلوهگزانول) ...........................................
 • طرز تهيه سيكلو هگزانون .........................................................................
 • انتقال بكمن و تهيه كاپرولاكتام ................................................................
 • پليمريزه كردن كاپرولاكتام و تهيه نايلون ـ 6 .........................................
 • روش تهيه نايلون ـ 6 .6 (پلي‌هگزامتيلن آديپاميد)....................................
 • هيدروليزنايلون .........................................................................................
 • آزمايش نايلون و شناسايي آديپيك اسيد .....................................................
 • تهيه نونامتيلن دي آمين ............................................................................
 • تهيه دكامتيلن دي آمين ...........................................................................
 • روش تهيه پلي (هگزامتيلن سباكاميد) نايلون ـ 10 و 6) .............................
 • روش تهيه 11- آمينواندكانوئيك اسيد ........................................................
 • تهيه نايلون -11 يا پلي (11- اندكانوآميد) ...................................................
 • پليمراتيلن دي آمين ـ آديپيك اسيد و –N متوكسي متيلاسيون .................
 • پلي هگزامتيلن آديپاميد ...........................................................................
 • روش تهيه 6- كتواندكان ديوئيك اسيد ...................................................
 • روش تهيه اندكان ديوئيك اسيد ...............................................................
 • تهيه آزلائيك اسيد ......................................................................................
 • تهيه سوبريك اسيد .....................................................................................
 • رزين‌هاي اوره ـ ملامين ـ فنل و مشتقات آنها ...........................................
 • رزين اوره ـ فرمل ....................................................................................
 • تهيه رزين و چسب اوره ـ فرمل ................................................................
 • تهيه چسب كوريت ....................................................................................
 • اندازه‌گيري فرمالدئيد .............................................................................
 • شناسايي فرمالدئيد .....................................................................................
 • روش تهيه متيل ايزو اورآ هيدروكلريد (كلريدرات متيل -2 پسود و اوره)      
 • دي متيل آوره نامتقارن يا 1-1- دي متيل اوره ..........................................
 • آريل اوره ..................................................................................................
 • n-N هپتيل آوره ........................................................................................
 • 1-p توكسي فنيل اوره (Dulcin) ............................................................
 • پلي اورتان‌ها (يورتين‌ها) ...........................................................................
 • تهيه اتيلن بيس كلروفورمات .....................................................................
 • تهيه پلي‌اتيلن N و N پيپرازين دي كربوكسيلات .....................................
 • تهيه پلي اورتان از  هيدوركسي پنتان كرباميك اسيد ...............................
 • تهيه پلي (اتيلن متيلن بيس  فنيل كربامات) ................................................
 • رزين‌هاي ملاميني ـ فرمالدئيد ..................................................................
 • فرآورده‌هاي تراكمي سنتزي ....................................................................
 • تهيه و پليمريزه كردن هگزا متيلول ملامين و پودر قالبگيري ملامين ـ فرمالدئيد         
 • تهيه رزين سيال ملامين ـ فرمالدئيد ...........................................................
 • تهيه پودر قالب‌گيري فنل ـ فرمل ـ ملامين و رزين تعويض آنيون ............
 • روش تهيه رزين تراكمي آنيلين ـ فرمالدئيد (ورني، چسب) ......................
 • رزين‌هاي تراكمي فنل ـ فرمالدئيد و تهيه رزول از فنل و فرمالدئيد ........
 • تهيه نوولاك از فرمالدئيد و فنل ................................................................
 • تهيه پودر قالب‌گيري از نوولاك و آزمايش فرمل ......................................
 • تهيه رزين فنل ـ فرمل محلول در الكل ......................................................
 • تهيه رزين مايع براي قالب‌ريزي ................................................................
 • رزين مايع قالب‌گيري پلي‌استر ..................................................................
 • تهيه چسب فنل ـ فرمل (چسبنده در سرما) .................................................
 • تراكم كرزول تجارتي در محيط قليايي .......................................................
 • تهيه رزين الاستومر كرزول ـ فرمل، تهيه رزين تعويض كاتيون .................
 • تهيه رزين تعويض كاتيون از اسيد فنل سولفونيك و فرمالدئيد ..................
 • تهيه   فنيل اتيل الكل .................................................................................
 • روش تهيه فنل دي الكل‌ها ........................................................................
 • روش تهيه –P كرزول مونوالكل ...............................................................
 • روش تهيه –P كرزول دي الكل، مشتقات –P كرزول دي الكل ..............
 • تهيه تري‌استيك استر .................................................................................
 • استريفيه كردن –P كرزول دي الكل با بوتانول و تهيه دي هيدروكسي
 • دي فنيل متان ...........................................................................................
 • اندازه‌گيري فنل بوسيله يد سنجي .............................................................
 • سيليكون‌ها ................................................................................................
 • تهيه پلي‌سيلوكسان‌هاي حلقوي، روش تهيه پلي سيلكوكسان‌هاي خطي.........
 • تهيه پلي دي متيل سيلكوكسان ..................................................................
 • پليمريزه كردن تري‌اكسان در فاز جامد ..................................................
 • بخش 3 .................................................................................
 • تجزيه شيميايي پليمرها ................................................................................
 • پلاستيك‌هاي آكريليك .................................................................................
 • مونومرهاي آكريليك .................................................................................
 • روش پيريدين سولفات دي بروميد (P.S.D.B) ........................................
 • بازدارنده‌ها:‌ هيدروكينون .......................................................................
 • استرهايي كه شامل 0.01% و يا كمتر هيدروكينون مي‌باشند ..................
 • روش كلريمتري، تهيه منحني تطبيق ............................................................
 • روش پلاروگرافي ......................................................................................
 • مونومتيل اترئيدروكينون ..........................................................................
 • روش شيميايي ............................................................................................
 • روش پرتو ماوراء بنفش (U.V) .................................................................
 • بنزوكينون ................................................................................................
 • اندازه‌گيري پراكسيدها و ئيدروپراكسيدها ............................................
 • روش پلاروگرافي ......................................................................................
 • روش يد ومتري .........................................................................................
 • تعيين مقدار جزيي پليمر در مونومر ..........................................................
 • طيف سنجي پليمرها و مونومرها .................................................................
 • پليمرها ......................................................................................................
 • طيف پليمرها .............................................................................................
 • آزمايش پيروليزپليمرها ...............................................................................
 • نمودار تشخيص پليمرهاي ناخالص به كمك طيف مادون قرمز ....................
 • طيف نگاري مادون قرمز .........................................................................
 • طيف نگاري جرمي (M.S) .......................................................................
 • مونومر باقيمانده .......................................................................................
 • خواص فيزيك و شيميايي محلول‌هاي پليمري ................................................
 • گرانروي نهادي، افزايش ضريب شكست .................................................
 • رابطه بين ويسكوزيته نهادي ـ وزن ملكولي در  براي برخي از سيستم‌هاي پليمر ـ حلال
 • جدول افزايش ضريب شكست dn/dc در حلال‌هاي مختلف .........................
 • تجزيه شيميايي مونومر وينيل كلريد ............................................................
 • اسيديته .....................................................................................................
 • استيلن .......................................................................................................
 • اندازه‌گيري استيلور مس ..........................................................................
 • الدئيدها ....................................................................................................
 • آهن ..........................................................................................................
 • فنل ............................................................................................................
 • پاراترشري بوتيل كاتشول ...........................................................................
 • مشاركت كروماتوگرافي پيروليتيك با تكنيك‌هاي ديگر ...........................
 • تجزيه به وسيله اسپكترومتر جرم .................................................................
 • فنون خالص كردن پليمرها ........................................................................
 • خالص كردن به وسيله رسوب دادن .........................................................
 • پارامترهاي حلاليت .....................................................................................
 • شاخص مقادير پارامترهاي حلاليت S براي پاره‌اي از پليمرها و مونومرها ..
 • رده‌بندي حلال‌ها برحسب پارامترهاي حلاليت و تمايل به تشكيل پيوند هيدرژن     
 • تشخيص پليمرها به روش حلاليت ..................................................................
 • نمودار تشخيص پليمرها به روش حلاليت ......................................................
 • تعيين دانسيته ...........................................................................................
 • دانسيته و وزن ملكولي تقريبي براي چند حلال در حرارت آزمايشگاه ......
 • دانسيته برخي از پليمرها ...........................................................................
 • طرح تعيين دانسيته پليمرهاي انتخاب شده .................................................
 • تعيين پارامتر حلاليت ..................................................................................
 • ثابت‌هاي جذب مولي در 25 درجه سانتيگراد ..........................................
 • اندازه ملكولي ..........................................................................................
 • گرانروي محلول‌هاي رقيق .........................................................................
 • معادلات لازم براي محاسبات گرانروي ......................................................
 • دستگاه ويسكوزيمتر .................................................................................
 • رابطه بين ويسكوزيته و وزن ملكولي ........................................................
 • منحني تغييرات اثر متقابل حلال ـ پليمر ......................................................
 • جدول نمايش مقادير K و  براي رابطه وزن مولكولي ـ گرانروي نهادي     
 • نظريه فلوري .............................................................................................
 • تعيين مقدار K براي كنترل وزن ملكولي متوسط در كارخانجات ..............
 • جدول تبديل مقدار K به ويسكوزيته نهادي ..............................................
 • GPC و پليمر ...........................................................................................
 • فضاي جدا شدن ........................................................................................
 • شرح دستگاه GPC ..................................................................................
 • نموداري از يك دستگاه GPC ................................................................
 • روش محاسبه صفحه ـ نمايش در GPC ......................................................
 • نمودار تطبيق شاخص GPC بر اساس داده‌هاي جدول .............................
 • حجم هيدروديناميكي .................................................................................
 • توزيع وزن مولكولي در پليمر شاخص ........................................................
 • شاخص داده‌هاي GPC : پلي (متيل متاكريلات) در THF و
 • كروماتوگرافي GPC از PMMA در T.H.F و حرارت  
 • .............................................................................
 • فاكتور Q .................................................................................................
 • محاسبه توزيع وزن ملكولي از داده‌هاي GPC ........................................
 • نمودار توزيع وزن ملكولي .......................................................................
 • توزيع وزن ملكولي ديفرانسيلي ................................................................
 • محدوديت‌هاي اين روش ...........................................................................
 • روش كار با دستگاه GPC ......................................................................
 • بكار انداختن دستگاه ...............................................................................
 • تزريق نمونه ..............................................................................................
 • محاسبات ....................................................................................................
 • شاخص داده‌هاي GPC كوپليمر استايرين ـ وينيل استات ........................
 • تعيين مقدار Mn , Mw , Q و پلي‌ديسپرسيتي .........................................
 • منحني توزيع وزن ملكولي كوپليمر استايرين ـ وينيل استات ......................
 • آناليز حرارتي و كالريمتري .......................................................................
 • آناليز حرارتي ديفرانسيلي (D.T.A) ........................................................
 • تبعيت علامت‌هاي DTA از زمان و درجه حرارت .....................................
 • عوامل موثر بر DTA و رسم منحني شاخص DTA براي برخي پليمرهاي معمولي  
 • عوامل موثر در اندازه‌گيري  بوسيله DTA .........................................
 • عوامل موثر در اندازه‌گيري پارامترهاي واكنشي در DTA ...................
 • روش كار با دستگاه .................................................................................
 • معادلات بنيادي ........................................................................................
 • گاز كروماتوگرافي پيروليتيك ..................................................................
 • تخريب حرارتي (پيروليز) پليمرها ...............................................................
 • جدول پيروليز چند پليمر ............................................................................
 • پيروليز پليمر بوسيله GC پيروليتيك ...........................................................
 • دستگاه گاز كروماتوگرافي پيروليتيك، واحد پيروليز ..............................
 • پلي وينيليدن كلريدها، پلي‌وينيل پيروليدون، شلاك‌ها .................................
 • پلاستيك‌هاي ترموست .................................................................................
 • الكيدها .....................................................................................................
 • كازئين، اپوكسيدها، ملامين ـ فرمالدئيد، فنل فرمالدئيد پلي‌استرها، پلي اورتان‌ها        
 • سيليكون‌ها، اوره ـ فرمالدئيد ...................................................................
 • روش‌هاي عملي شناسايي پليمرها .................................................................
 • آزمون ابتدايي، شكل ظاهري ....................................................................
 • روش ساخت، سختي ....................................................................................
 • اثر گرمايي ...............................................................................................
 • آزمايش‌هاي اوليه ......................................................................................
 • آزمايش BEILSTEIN ، وزن ويژه ...........................................................
 • حالت جهشي، بو، لمس كردن، رنگ، آزمايش‌هاي گرمايي .........................
 • جدول آزمايش‌هاي حرارتي پليمرها ............................................................
 • آناليز عنصري ............................................................................................
 • جدول دسته‌بندي پليمرها برحسب نوع عناصر موجود .................................
 • تشخيص نهايي ............................................................................................
 • آزمايش لاستيك وينيل پيريدين، آزمايش لاستيك پلي‌اورتان ...........................
 • آزمايش لاستيك نيتريل، آزمايش ABS ، كازئين، سلولز نيترات، ملامين فرمالدئيد  
 • آزمايش فرمالدئيد، نايلون، اورلون ............................................................
 • آزمايش براي پلي‌اورتان، پلي ونيل پيروليدون، اوره ـ فرمالدئيد .............
 • آزمايش پليمرهاي شامل گوگرد، لاستيك پلي‌سولفيد ...................................
 • پليمرهاي شامل كلر ....................................................................................
 • لاستيك كلروپرن ........................................................................................
 • لاستيك بوتيل كلره، پلي‌اتيلن كلروسولفونه .................................................
 • گروه پلاستيك‌ها .........................................................................................
 • PVC ، پلي وينيليدن كلريد، آزمايش براي لاستيك‌هاي هيدروكلريد
 • گروه پليمرهاي شامل برم ...........................................................................
 • گروه پليمرهاي شامل فلوئور: گروه لاستيك‌ها ...........................
 • گروه پلاستيك‌ها .........................................................................................
 • گروه پليمرهائي كه فاقد ازت، گوگرد و يا هالوژن مي‌باشند .................
 • گروه لاستيك‌ها ..........................................................................................
 • پلي ايزوپرن ..............................................................................................
 • آزمايش براي لاستيك بوتادين ـ استايرن ...................................................
 • آزمايش براي لاستيك پلي بودتادين ...........................................................
 • آزمايش براي لاستيك آكريلات ...................................................................
 • آزمايش براي لاستيك بوتيل ........................................................................
 • آزمايش براي لاستيك سيليوكني .................................................................
 • آزمايش براي لاستيك اتيلن ـ پروپيلن ........................................................
 • گروه پلاستيك‌ها .........................................................................................
 • آزمايش براي الكيدها ...............................................................................
 • آزمايش براي قير ......................................................................................
 • آزمايش براي پليمرسلولزي ........................................................................
 • آزمايش براي اپوكسي ..............................................................................
 • آزمايش براي رزين فنل ـ فرمالدئيد .........................................................
 • آزمايش براي پلي‌كربنات‌ها .......................................................................
 • آزمايش براي پلي‌استرها ............................................................................
 • آزمايش براي پلي‌اتيلن ..............................................................................
 • آزمايش براي پلي‌اتيلن ترفتالات ................................................................
 • آزمايش براي پلي‌ايزوبوتيلن ......................................................................
 • آزمايش براي پلي‌متيل متاكريلات ...............................................................
 • آزمايش براي پلي‌پيروتيلن .........................................................................
 • آزمايش براي پلي‌استايرن ..........................................................................
 • آزمايش براي پلي‌وينيل استات ...................................................................
 • آزمايش براي پلي‌وينيل الكل ......................................................................
 • آزمايش براي شلاك ....................................................................................
 • آزمايش براي سيلكيلون .............................................................................

تعداد صفحات : ۲۶۷

سطح : کارشناسی ارشد - دکتری

( قبلاً دفاع شده )

قیمت : ۴۰۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

مواد پليمري

ترجمه مقاله انگلیسی

!!! این مقاله برای رشته منابع طبیعی نیز استفاده دارد

1-1-ماكرو مولكول

مولكول پليمر

يك مولكول از توده هاي مولكولي يكسان، ساختاري كه الزاماً شامل واحدهاي مشتق شده دوتايي تكرار شونده بطور حقيقي يا تصوري از مولكولهاي توده هاي مولكولي كه بطور ناچيز به يكديگر شبيه مي باشند.

توجه: در بسياري از موارد بخصوص براي پليمرهاي تركيبي، يك مولكول مي تواند  به عنوان يك تودة مولكولي يكسان در صورتيكه افزودن يا كاستن يك يا تعداد كمي از اين واحدها يك تأثيرناچيز بر روي خصوصيات مولكولي داشته باشد، درنظر گرفته شود اين مطلب در موارديكه ماكرومولكوهاي ويژه اي كه خصوصيات آنها بطور بسيار بحراني به جزئيات بسيار كوچك و جزئي ساختار مولكولي وابسته مي باشد رد مي شود.

2- اگر يك قسمت يا تمامي  مولكولي مورد نظر توده مولكول بسيار يكسان داشته و الزاماً داراي واحدهاي مشتق شوندة تكراري دوتايي چه بصورت حقيقي تا تصوري از مولكولهائي با توده مولكولي با تشابه كمتر باشد به عنوان يك ماكرومولكول يا پليمريگ به عنوان صفت پليمر استفاده مي شود.

آخرین پاراگراف :

Uzipping يك وابسپارش مي‌باشد كه توسط يك سري واكنشهاي ادامه دار در طول يك ماكرومولكول اتفاق افتاده و محصولات جانبي، معمولا مولكولهاي منومر در هر مرحله از واكنش، كه ماكرومولكولهاي متشابه به ماكرومولكولهاي اصلي مي‌توانند مجدد احيا شوند، مي‌باشند.  

تعداد صفحات : ۴۱

سطح : کارشناسی

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   • 

آدرس جدید سایت : تحقیق

برای خرید تحقیقات جدید به سایت پژوهش سرا مراجعه نمایید

www.pajoohesh.in

شناخت و بررسي انواع شيشه هاي اپتيكي

فهرست مطالب

 • 1)  مقدمه                                                          
 • 2)  تركيبات شيشه
 • 3)  روش ساخت شيشه
 • 4)  خواص شيشه ها
 • 5)  دسته بندي شيشه ها بر اساس مصارف اقتصادي
 • 6)  نقش كانيها در تهيه ي شيشه
 • 7)  دسته بندي شيشه ها بر اساس تركيبات شيميايي
 • 8)  شيشه هاي ويژه
 • 9)  شيشه ها ي اپتيكي
 • 10) روش ساخت شيشه هاي اپتيكي
 • 11) تاثير تنش در در خواص شيشه هاي اپتيكي
 • 12) انواع عدسي هاي ديدگاني – عدسي عينك
 • 13) عدسي هايي با ضريب شكست زياد
 • 14) عدسيهاي فتوكروميك
 • 15) انواع عدسي هاي فتوكروميك
 • 16) انواع فتوبراون ها

مقدمه

ميدانيم كه در طبيعت ماده به سه صورت گاز،مايع و جامد وجود دارد كه اين سه حالت قابل تبديل به يكديگر هستند.

تعاريفي كه براي اين حالت هاي ماده به كار برده شده به اين صورت ميباشد:

گاز:

حالتي ازماده است كه در ان نيروي جاذبه بين ملكول ها ضعيف بوده و تحرك شديد ملكول ها يا اتم ها وجود هر گونه نظم هندسي را در بين ذرات غير ممكن ميسازد،بنابراين گاز نه حجم ثابت ونه شكل ثابتي دارد.

مايع:

مايعات از نظر بي نظمي و سياليت مثل گازرفتار ميكنند و از نظر تراكم مولكولي مثل جامداتند.

جامد:

در جامدات نيروي جاذبه بين مولكول ها محكم بوده و تحرك مولكول ها نسبت به يكديگركم و مولكول ها و اتم ها نظم هندسي مشخسي دارند.

اما شيشه...

شيشه از نظر شفافيت ظاهري مثل آب دارد ولي عملا سياليت آاب را نداردو شكل ظاهري آن سخت وصلب است، به دليل بي نظمي در ساختمان مولكولي اش حتي در حالت سخت و صلب خود ماهيت مايع رادارد ،

به عبارتي مذاب شيشه در طي سرد شدن بر خلاف مايعات معمولي ،بدون تشكيل يك ساختمان منظم مولكولي سخت و جامد ميشود .

در مايعات معمولي مانند اب وقتي كه سرد ميشود و به محض رسيدن به دماي انجماد شروع به يخ زدن ميكند يا به عبارتي با تشكيل واحد هاي بلوري منظم جامد ميشود ، ولي براي شيشه اين طور نيست.

مذاب شيشه در مرحله ي سرد شدن بدون ايجاد تبلور و نظم مولكولي دروني پس از گذشتن از دمايي كه به ان دماي شيشه اي شدن (TG )ميگويند سخت و صلب ميشود. ...

 تعداد صفحات : ۴۰

سطح : کارشناسی

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط 09196748374 - 09354675931 در |  لینک ثابت   •